معرفی و رفع مشکل Breadcrumb

معرفی و رفع مشکل Breadcrumb

معرفی و رفع مشکل Breadcrumb

معرفی و رفع مشکل Breadcrumb

شاید شما هم بعد از طراحی سایت، در هنگام سئو وب سایت با این مشکل در گوگل سرچ کنسول مواجه شوید. در ادامه این مقاله قصد داریم به معرفی و رفع مشکل Breadcrumb بپردازیم و در این راستا به شما کمک کنیم تا بتوانید این مشکل را حل کنید و در بهبود سئو وب سایت خود کوشا باشید. پس تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

(Breadcrumb (BreadcrumbList چیست؟

Breadcrumb (مسیرهای راهنما) در یک صفحه موقعیت صفحه را در سلسله مراتب سایت نشان می‌دهد و به کاربران کمک کند تا یک سایت را به طور موثر درک و کاوش کنند. در واقع Breadcrumb مسیری است که از صفحه اصلی (Home) تا آن صفحه‌ای که در حال حاضر هستید (آخرین صفحه) را مشاهده کنید. شما می‌توانید با استفاده از جزئیات Breadcrumb تمام مسیر را navigate کنید.

معرفی و رفع مشکل Breadcrumb

نحوه اضافه کردن structured data

Structured data یک قالب استاندارد شده برای ارائه اطلاعات در مورد یک صفحه و طبقه‌بندی محتوای صفحه است. اگر تازه‌کار هستید و با Structured data آشنا نیستید، می‌توانید مقاله‌ی دستورالعمل‌های structured data را مطالعه نمایید.

 1. خواص مورد نیاز را اضافه کنید. بر اساس قالبی که استفاده می‌کنید، بیاموزید که کجا داده‌های ساختاریافته را در صفحه درج کنید.
 2. دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.
 3. کد خود را با استفاده از Rich Results Test اعتبار سنجی کنید و هر گونه خطای حیاتی را برطرف کنید. همچنین مشکلات غیر مهمی (non-critical) را که ممکن است در ابزار flagged شده است را برطرف کنید. زیرا می‌تواند به بهبود کیفیت structured data شما کمک کند (با این حال، برای واجد شرایط بودن برای Rich Results لازم نیست).
 4. چند صفحه را مستقر کنید که شامل structured data شما باشد و از ابزار بازرسی URL برای آزمایش نحوه مشاهده صفحه توسط گوگل استفاده کنید. مطمئن شوید که صفحه شما برای گوگل قابل دسترسی است و توسط فایل robots.txt، تگ noindex یا الزامات ورود مسدود نشده است. اگر صفحه سالم به نظر می‌رسد، می‌توانید از گوگل بخواهید که URLهای شما را دوباره بخزد.
 5. برای آگاه نگه داشتن گوگل از تغییرات آینده، توصیه می‌کنیم نقشه سایت (Sitemap) را ارسال کنید. شما می‌توانید این کار را با Search Console Sitemap API خودکار کنید.

مثال

جستجوی گوگل از نشانه‌گذاری breadcrumb در بدنه یک صفحه وب برای دسته بندی اطلاعات از صفحه در نتایج جستجو استفاده می‌کند. اغلب، همانطور که در موارد زیر نشان داده شده است، کاربران می‌توانند از انواع مختلف جستجوهای سرچ به صفحه‌ای برسند. در حالی که هر جستجو ممکن است همان صفحه وب را برگرداند، breadcrumb محتوا را در چارچوب جستجوی گوگل دسته‌بندی می‌کند. صفحه ancillaryjustice.html ممکن است مسیرهای breadcrumb زیر را بسته به زمینه جستجو نمایش دهد.

breadcrumb تکی

یک کلمه کلیدی برای یک سال و جایزه مبتنی بر ژانر، “بهترین رمان جایزه سحابی 2014″، ممکن است breadcrumb زیر را ایجاد کند:

Books › Science Fiction › Award Winners

HTML
Microdata
RDFa
JSON-LD
HTML

<html>
  <head>
    <title>Award Winners</title>
  </head>
  <body>
    <ol>
      <li>
        <a href="https://www.example.com/books">Books</a>
      </li>
      <li>
        <a href="https://www.example.com/sciencefiction">Science Fiction</a>
      </li>
      <li>
        Award Winners
      </li>
    </ol>
  </body>
</html>

Microdata

<html>
  <head>
    <title>Award Winners</title>
  </head>
  <body>
    <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
      <li itemprop="itemListElement" itemscope
          itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="https://example.com/books">
            <span itemprop="name">Books</span></a>
        <meta itemprop="position" content="1" />
      </li>
      ›
      <li itemprop="itemListElement" itemscope
          itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <a itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage"
           itemprop="item" itemid="https://example.com/books/sciencefiction"
           href="https://example.com/books/sciencefiction">
          <span itemprop="name">Science Fiction</span></a>
        <meta itemprop="position" content="2" />
      </li>
      ›
      <li itemprop="itemListElement" itemscope
          itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <span itemprop="name">Award winners</span>
        <meta itemprop="position" content="3" />
      </li>
    </ol>
  </body>
</html>

RDFa

<html>
  <head>
    <title>Award Winners</title>
  </head>
  <body>
    <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
      <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
        <a property="item" typeof="WebPage"
            href="https://example.com/books">
          <span property="name">Books</span></a>
        <meta property="position" content="1">
      </li>
      ›
      <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
        <a property="item" typeof="WebPage"
            href="https://example.com/books/sciencefiction">
          <span property="name">Science Fiction</span></a>
        <meta property="position" content="2">
      </li>
      ›
      <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
        <span property="name">Award Winners</span>
        <meta property="position" content="3">
      </li>
    </ol>
  </body>
</html>

JSON-LD

<html>
  <head>
    <title>Award Winners</title>
    <script type="application/ld+json">
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "BreadcrumbList",
      "itemListElement": [{
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "name": "Books",
        "item": "https://example.com/books"
      },{
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "name": "Science Fiction",
        "item": "https://example.com/books/sciencefiction"
      },{
        "@type": "ListItem",
        "position": 3,
        "name": "Award Winners"
      }]
    }
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

breadcrumb با جزئیات چندتایی

اگر راه‌های متعددی برای پیمایش به یک صفحه در سایت شما وجود دارد، می‌توانید چندین مسیر breadcrumb را برای یک صفحه مشخص کنید. در اینجا یک مسیر breadcrumb وجود دارد که برای مثال به صفحه‌ای برای کتاب‌های برنده جایزه منتهی می‌شود:

Books › Science Fiction › Award Winners

در اینجا breadcrumb با جزئیات چندتایی دیگری است که به همان صفحه منتهی می‌شود را نشان می‌دهد: Literature › Award Winners
HTML
Microdata
RDFa
JSON-LD
HTML

<html>
  <head>
    <title>Award Winners</title>
  </head>
  <body>
    <ol>
      <li>
        <a href="https://www.example.com/books">Books</a>
      </li>
      <li>
        <a href="https://www.example.com/books/sciencefiction">Science Fiction</a>
      </li>
      <li>
        Award Winners
      </li>
    </ol>
    <ol>
      <li>
        <a href="https://www.example.com/literature">Literature</a>
      </li>
      <li>
        Award Winners
      </li>
    </ol>
  </body>
</html>

Microdata

<html>
  <head>
    <title>Award Winners</title>
  </head>
  <body>
    <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
      <li itemprop="itemListElement" itemscope
          itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="https://example.com/books">
            <span itemprop="name">Books</span></a>
        <meta itemprop="position" content="1" />
      </li>
      ›
      <li itemprop="itemListElement" itemscope
          itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <a itemscope itemtype="https://schema.org/WebPage"
           itemprop="item" itemid="https://example.com/books/sciencefiction"
           href="https://example.com/books/sciencefiction">
          <span itemprop="name">Science Fiction</span></a>
        <meta itemprop="position" content="2" />
      </li>
      ›
      <li itemprop="itemListElement" itemscope
          itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="https://example.com/books/sciencefiction/awardwinners">
          <span itemprop="name">Award Winners</span></a>
        <meta itemprop="position" content="3" />
      </li>
    </ol>
    <ol itemscope itemtype="https://schema.org/BreadcrumbList">
      <li itemprop="itemListElement" itemscope
          itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <a itemprop="item" href="https://example.com/literature">
          <span itemprop="name">Literature</span></a>
        <meta itemprop="position" content="1" />
      </li>
      ›
      <li itemprop="itemListElement" itemscope
          itemtype="https://schema.org/ListItem">
        <span itemprop="name">Award Winners</span>
        <meta itemprop="position" content="2" />
      </li>
    </ol>
  </body>
</html>

RDFa

<html>
  <head>
    <title>Award Winners</title>
  </head>
  <body>
    <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
      <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
        <a property="item" typeof="WebPage"
            href="https://example.com/books">
          <span property="name">Books</span></a>
        <meta property="position" content="1">
      </li>
      ›
      <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
        <a property="item" typeof="WebPage"
            href="https://example.com/books/sciencefiction">
          <span property="name">Science Fiction</span></a>
        <meta property="position" content="2">
      </li>
      ›
      <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
        <a property="item" typeof="WebPage"
            href="https://example.com/books/sciencefiction/awardwinners">
          <span property="name">Award Winners</span></a>
        <meta property="position" content="3">
      </li>
    </ol>
    <ol vocab="https://schema.org/" typeof="BreadcrumbList">
      <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
        <a property="item" typeof="WebPage"
            href="https://example.com/literature">
          <span property="name">Literature</span></a>
        <meta property="position" content="1">
      </li>
      ›
      <li property="itemListElement" typeof="ListItem">
        <span property="name">Award Winners</span>
        <meta property="position" content="2">
      </li>
    </ol>
  </body>
</html>

JSON-LD

<html>
  <head>
    <title>Award Winners</title>
    <script type="application/ld+json">
    [{
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "BreadcrumbList",
      "itemListElement": [{
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "name": "Books",
        "item": "https://example.com/books"
      },{
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "name": "Science Fiction",
        "item": "https://example.com/books/sciencefiction"
      },{
        "@type": "ListItem",
        "position": 3,
        "name": "Award Winners"
      }]
    },
    {
      "@context": "https://schema.org",
      "@type": "BreadcrumbList",
      "itemListElement": [{
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "name": "Literature",
        "item": "https://example.com/literature"
      },{
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "name": "Award Winners"
      }]
    }]
    </script>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>

رهنمودها

شما باید این دستورالعمل‌ها را دنبال کنید تا واجد شرایط ظاهر شدن با breadcrumb در جستجوی گوگل باشید.

هشدار: اگر گوگل تشخیص دهد که برخی از نشانه‌گذاری‌ها در صفحات شما ممکن است از تکنیک‌هایی استفاده کند که خارج از دستورالعمل‌های Structured data ما هستند، سایت شما ممکن است یک اقدام دستی دریافت کند.

توصیه می‌کنیم از breadcrumb به جای URL استفاده نمایید که نشان‌دهنده یک مسیر معمولی کاربر به یک صفحه است. چراکه ممکن است کاربر متوجه نشود که در کدام قسمت سایت است. پس بهتر است از URL استفاده نکنید. برای مثال، با توجه به URL https://example.com/pages/books/catcher_in_the_rye.html، مسیر صفحات در URL هیچ اطلاعاتی را اضافه نمی‌کند، و همچنین المان سطح بالا (دامنه و صفحات اصلی) example.com نیز این اطلاعات را اضافه نمی‌کند.

تعاریف نوع Structured data

برای مشخص کردن breadcrumbs، یک BreadcrumbList تعریف کنید که حداقل شامل دو ListItems باشد. برای اینکه محتوای شما واجد شرایط نمایش با breadcrumbs باشد، باید ویژگی‌های مورد نیاز را درج کنید.

BreadcrumbList

BreadcrumbList آیتم کانتینری است که تمام عناصر لیست را در خود جای می‌دهد. ویژگی‌های پشتیبانی شده توسط گوگل به شرح زیر است:

itemListElement

یک صف از مسیرهای راهنما (breadcrumbs) که به صورت سفارش خاصی فهرست شده‌اند. هر breadcrumbs را با یک ListItem مشخص کنید. مثلا:

{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Books",
    "item": "https://example.com/books"
  },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 2,
    "name": "Authors",
    "item": "https://example.com/books/authors"
  },{
    "@type": "ListItem",
    "position": 3,
    "name": "Ann Leckie",
    "item": "https://example.com/books/authors/annleckie"
  }]
}

ListItem

ListItem حاوی جزئیات مربوط به یک مورد جداگانه در لیست است. ویژگی‌های پشتیبانی شده توسط گوگل به شرح زیر است:

item

URL یا زیرشاخه‌ای از چیزها

نشانی اینترنتی صفحه وب که نمایانگر breadcrumb است. دو راه برای تعیین آیتم وجود دارد:

 1. URL: آدرس صفحه را مشخص کنید. مثلا:

  “item”: “https://example.com/books”

 2. از یک شناسه برای تعیین URL بر اساس فرمت نشانه‌گذاری که استفاده می‌کنید، استفاده کنید:
  – JSON-LD: برای مشخص کردن URL از ID @ استفاده کنید.
  – Microdata: می‌توانید از href یا itemid برای تعیین URL استفاده کنید.
  – RDFa: می‌توانید از about، href یا سروس برای تعیین URL استفاده کنید.
  اگر breadcrumb آخرین مورد در breadcrumb با جزئیات چندتایی باشد، مورد نیاز نیست. اگر برای آخرین مورد گنجانده نشده باشد، گوگل از URL صفحه حاوی آن استفاده می‌کند.

name

عنوان breadcrumb برای کاربر نمایش داده می‌شود. اگر از چیزی با name به جای URL برای تعیین item استفاده می‌کنید، name لازم نیست.

position

موقعیت breadcrumb در breadcrumb با جزئیات چندتایی. موقعیت 1 نشان دهنده شروع مسیر است.

rich results را با سرچ کنسول نظارت کنید.

سرچ کنسول ابزاری است که به شما کمک می‌کند عملکرد صفحات خود را در جستجوی گوگل نظارت کنید. برای گنجاندن در نتایج جستجوی گوگل، نیازی به ثبت نام در سرچ کنسول ندارید، اما می‌تواند به شما در درک و بهبود نحوه مشاهده سایت شما توسط گوگل کمک کند. توصیه می‌کنیم در موارد زیر سرچ کنسول را بررسی کنید:

 1. پس از استقرار structured data برای اولین بار
 2. پس از انتشار قالب‌های جدید یا به‌روزرسانی کد خود
 3. تجزیه و تحلیل ترافیک به صورت دوره‌ای

پس از استقرار structured data برای اولین بار

پس از اینکه گوگل صفحات شما را ایندکس کرد، با استفاده از گزارش وضعیت Rich result مربوطه به دنبال مشکلات باشید. در حالت ایده‌آل، موارد معتبر افزایش می‌یابد و موارد نامعتبر افزایش نمی‌یابد. اگر در structured data خود مشکلی پیدا کردید:

 1. موارد نامعتبر را برطرف کنید.
 2. یک URL زنده را بررسی کنید تا بررسی کنید که آیا مشکل همچنان وجود دارد یا خیر.
 3. درخواست اعتبار با استفاده از گزارش وضعیت.

پس از انتشار قالب‌های جدید یا به‌روز رسانی کد خود

هنگامی که تغییرات قابل توجهی در وب سایت خود ایجاد می‌کنید، برای افزایش موارد نامعتبر structured data نظارت کنید.
اگر مشاهده کردید موارد نامعتبر افزایش یافته است، احتمالاً یک الگوی جدید ارائه کرده‌اید که کار نمی‌کند، یا سایت شما با الگوی موجود به روشی جدید و بد در تعامل است.
اگر کاهشی در موارد معتبر مشاهده کردید (که با افزایش موارد نامعتبر مطابقت ندارد)، شاید دیگر structured data را در صفحات خود جاسازی نمی‌کنید. از ابزار URL Inspection استفاده کنید تا بدانید چه چیزی باعث این مشکل می‌شود.

تجزیه و تحلیل ترافیک به صورت دوره‌ای

با استفاده از گزارش عملکرد، ترافیک جستجوی گوگل خود را تجزیه و تحلیل کنید. داده‌ها به شما نشان می‌دهند که چقدر صفحه شما به‌عنوان یک rich result در جستجو ظاهر می‌شود، کاربران چقدر روی آن کلیک می‌کنند و میانگین موقعیت شما در نتایج جستجو چقدر است. همچنین می‌توانید به‌طور خودکار این نتایج را با Search Console API دریافت کنید.

عیب یابی

اگر در پیاده‌سازی یا اشکال زدایی structured data مشکل دارید، در اینجا منابعی وجود دارد که ممکن است به شما کمک کند.

 • اگر از یک سیستم مدیریت محتوا (CMS) استفاده می‌کنید یا شخص دیگری سایت شما را مدیریت می‌کند، از آن‌ها بخواهید به شما کمک کنند. اطمینان حاصل کنید که هر پیام سرچ کنسول، جزئیات مشکل را به آن‌ها ارائه می‌دهد.
 • گوگل تضمین نمی‌کند که ویژگی‌هایی که structured data را مصرف می‌کنند در نتایج جستجو نشان داده شوند. برای فهرستی از دلایل متداول که چرا گوگل ممکن است محتوای شما را در یک rich result نشان ندهد، به دستورالعمل‌های structured data مراجعه کنید.
 • ممکن است در structured data خود خطا داشته باشید. لیست خطاهای structured data را بررسی کنید.
 • اگر یک اقدام دستی structured data علیه صفحه خود دریافت کردید، structured data در صفحه نادیده گرفته می‌شوند (اگرچه این صفحه همچنان می‌تواند در نتایج جستجوی گوگل ظاهر شود). برای رفع مشکلات structured data، از گزارش اقدامات دستی استفاده کنید.
 • دستورالعمل‌ها را دوباره مرور کنید تا متوجه شوید که آیا محتوای شما با دستورالعمل‌ها مطابقت ندارد. این مشکل می‌تواند ناشی از محتوای spam یا استفاده از نشانه‌گذاری spam باشد. با این حال، این مشکل ممکن است یک ناهماهنگی در قسمت‌های مختلف نباشد؛ بنابراین Rich Results Test قادر به شناسایی این مشکلات نخواهد بود.
 • عیب‌یابی Rich Results از دست رفته/ کاهش کل Rich Results.
 • برای خزیدن مجدد و ایندکس کردن مجدد زمان بگذارید. به یاد داشته باشید که پس از انتشار یک صفحه ممکن است چندین روز طول بکشد تا گوگل آن را پیدا کند و بخزد.

تاثیر دیدگاه کاربران در سئو سایت که یک فاکتور از فاکتور های سرچ کنسول می باشد پیشنهاد میکنم این مقاله رو مشاهده بکنید

دیدگاه کاربران Reviews باید چه ویژگی هایی داشته باشند

شما می‌توانید با مراجعه کردن به صفحه مقالات آموزشی ماکان، سایر مقالات ما را مطالعه کنید.
صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید تا با مطالب روز در حوزه دیجیتال آشنا شوید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟