15/08/2018

تمرکز بر محتوای تبلیغاتی

تمرکز بر محتوای تبلیغاتی در شعارها و پیامهای تبلیغاتی قدیمی هر چیزی که به چشم می‌خورد فقط تعریف از کالاست. […]