انتقال سایت و تغییر دامنه در گوگل سرچ کنسول

انتقال سایت و تغییر دامنه در گوگل سرچ کنسول همانطور که می‌دانید؛ بعد از اتمام طراحی سایت، کار اصلی یعنی … ادامه خواندن انتقال سایت و تغییر دامنه در گوگل سرچ کنسول